Neobnovljivi viri energije so v večini vsa fosilna goriva. Ta na svetu proizvedejo kar 65 odstotkov proizvedene energije. Sem spada premog, nafta ter zemeljski plin. Neobnovljivi viri nastajajo počasi, porabljamo pa jih izredno hitro. Ravno zato jih imenujemo neobnovljivi viri, ker se sami ne obnavljajo. Sčasoma bomo vse neobnovljive vire izkoristili in izčrpali, zato moramo najti drugo alternativo za pridobivanje energije. Prav tako neobnovljivi viri s svojim izgorevanjem povzročajo onesnaženo okolje.

neobnovljivi viri energije

Fosilna goriva so nastala z razkrojem živali in rastlin, ki so živele na našem planetu pred več kot milijoni let. Ta goriva nam dandanes omogočajo kuhanje, ogrevanje, služijo pa nam tudi v transportu. Dejstvo je, da je transport čedalje bolj pomemben, saj z njim oskrbujemo veliko držav. Države je potrebno oskrbovati s hrano, pijačo, oblekami, materialom in podobno. Vsekakor so fosilna goriva izredno omejena, saj jim grozi izničenje. Ker se ne obnavljajo, jih kmalu ne bo več. Fosilna goriva oz. neobnovljivi viri energije so sestavljeni iz ogljikovodikov. Slednji pri svojem izgorevanju proizvajajo ogljikov dioksid, ki je škodljiv za rastline, živali in ljudi. Pri izgorevanju se sprostijo tudi velike količine toplote  ter voda. Dejstvo je, da toplota in globalno segrevanje izredno slabo vpliva na naše okolje. V naši atmosferi se kopiči toplota, ki uničuje živali in rastline. Rastline v našem okolju proizvajajo veliko kisika, zato tudi na nas preži nevarnost. Poleg tega preveč toplote slabo vpliva tudi na okolje, recimo znano je, da se vsako leto topijo ledeniki, s tem pa se gladina našega morja dviga. Kakorkoli, to ni dober podatek za naše človeštvo. Prav tako slabo na nas vplivajo razni plini, ki povzročajo ljubem razne bolezni in bolezenska obolenja. S tem so zastrupljene tudi živali, saj je znano, da že marsikatere vrste izumirajo. Ogljikovodiki so spojine, ki vsebujejo vodik in ogljik. Ker v stiku s kisikom reagirata se nato proizvede ogljikov dioksid in voda. Če kisika primanjkuje, se nato ustvari strupen ogljikov monoksid. Ko fosilna goriva izgorevajo se sprošča tako toplota, kot svetloba. To energijo izkoriščajo v elektrarnah za segrevanje pare. Ta para poganja turbine, ki nam dajejo električno energijo. Slednjo potrebujemo za delovanje strojev in naprav v naših gospodinjstvih.

Dejstvo je, da neobnovljivi viri močno vplivajo na kakovost našega življenja. Prav tako negativno vplivajo na našo okolico ter posledično na nas. Po drugi strani nam prinašajo veliko ugodja, čeprav je njihovo pridobivanje drago in težko. Nudijo nam topel dom, prevoz in kuhano kosilo. Čez čas bomo primorani, da njihovo uporabo popolnoma ukinemo.